Jaroslav Kubera: homepage

Podívali se, kam dali peníze

Teplice/ Bezbariérovým řešením městských komunikací a veřejných ploch se v Teplicích začalo město zabývat v roce 1994. Vté době se ukázala potřeba řešit tento problém koncepčně, tak, aby jednotlivé konstrukce na sebe plynule navazovaly.

V roce 2002 byla zpracovaná koncepce I. etapy projektu Teplice – město svobodného pohybu. Trasa této etapy zahrnovala sedm úseků, které byly v letech 2003 a 2004 postupně realizovány. Trasa byla vybrána na základě počtu a hustoty obyvatel, na dostupnosti zdravotnických zařízení a úrovni místního dopravního systému. Zrekonstruována byla v rámci projektu také například Masarykova ulice, v horní části.

Město Teplice jako první v republice použilo k řešení nástupních ramp v zastávkových zálivech technologii Kasselských bezbariérových obrubníků.

Od roku 2003 se na realizaci projektu významně podílí finančně Státní fond dopravní infrastruktury a rovněž nezanedbatelným příspěvkem Ministerstvo pro místní rozvoj. Většina jde ale z prostředků města, které si na jednotlivé etapy muselo našetřit. Výsledkem práce bylo v roce 2005 udělení titulu Mosty 2005 v kategorii I., tedy instituce veřejné správy. Za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Včera se na výsledky toho, kam dávali peníze, přijeli podívat do Teplic zástupci z fondu dopravní infrastruktury.

Jak řekl Gustáv Slamečka, ředitel fondu, tato problematika je považována za velmi důležitou nejen z hlediska samotného zvyšování bezpečnosti dopravy, ale také z hlediska zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace do společenského života.

„SFDI pokládá plnění tohoto svého účelu za důležité a proto při jeho plnění spolupracuje s dotčenými resorty, například s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR,“ uvedl Gustáv Samečka. Jeho slova potvrdil právě předseda NRZP ČR, Václav Krása, který rovněž včera zavítal do Teplic.„Cílem je především dosáhnout komplexní bezbariérovosti tras uvnitř městské infrastruktury, aby se osoby se zdravotním postižením mohly bez problémů dostat do všech důležitých institucí v daném městě,“ řekl.

Účastníci včerejší akce nazvané Teplice – bezpečné město bez bariér, měli možnost se projet po městě autobusem. Podívali se na místa, kde již byly jednotlivé projekty bezbariérovosti zrealizovány.

Průvodcem jim byl teplický primátor Jaroslav Kubera. „Jsem přesvědčen o tom, že naše město se má v tomto směru s čím pochlubit,“ řekl.

Zástupci fondu dopravní infrastruktury se včera podívali také na nový peron teplického nádraží a zavítali rovněž do Prosetic na dopravní hřiště, kde zhlédli vystoupení mažoretek z prosetické základní školy.

Teplický deník - Petr Málek

Vloženo: 24. 6. 2008
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 3344x, známka: 0.3