Jaroslav Kubera: homepage

Kubera bude v senátu jednat o sněhu na chodníku

Ústavně - právní výbor Senátu České republiky schválil návrh předsedy výboru senátora Jaroslava Kubery, primátora města na projednání a předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

* O co přesně jde, pane Kubero?
Předkládaný návrh zákona si klade za cíl změnit dosavadní právní úpravu, přenést zodpovědnost za schůdnost chodníku na jeho vlastníka a odstranit tak absurditu, kdy vlastník nemovitosti zodpovídá za škody, vzniklé na přilehlém chodníku, který mu nepatří. Je to vlastně návrat normálního stavu, protože jistě není normální, aby někdo odpovídal za úrazy na cizím majetku

* A jaký je současný stav?
Současný stav je v rozporu se zásadou, že za své vlastnictví zodpovídá vlastník. Plénum Senátu by tuto novelu mělo projednat ještě v říjnu. Schůdnost chodníků se tímto nezhorší, protože například majitelé obchodů ve městech je budou uklízet, i když nejsou jejich, aby nepřišli o zákazníky.

* Co očekáváte od novely?
Novela by měla naopak pomoci odstranit případy, kdy se na uklizeném chodníku ocitnou pluhem nahrnuté vrstvy sněhu ze silnice. Samotné uklízení ale s novelou nemá nic společného. Novela ponechává obcím pravomoc stanovit nařízením rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací.

Teplický deník

Vloženo: 10. 9. 2007
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 3804x, známka: 2.9
Aktuálně
Tiskové zprávy ODS a jejich představitelů
Mirek Topolánek - články a texty