Jaroslav Kubera: homepage

Projev na slavnostní večeři na počest předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Kanady

Projev předsedy Senátu PČR J. Kubery na slavnostní večeři na počest předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Kanady pana Geoffa Regana.
Senát PČR 17. ledna 2019

Vážený pane předsedo dolní komory pane Geoffe Regane, vážená paní Kelly Reganová, vážené paní poslankyně Parlamentu Kanady, vážené dámy a vážení pánové, milí hosté.

Dovolte mi Vás srdečně přivítat na půdě Senátu horní komory českého parlamentu na večeři pořádané na Vaši počest.

Jak jistě víte, v tyto dny si Česká republika připomíná 50. výročí od tragické smrti Jana Palacha. Vážím si Vaší zítřejší účasti na pietní vzpomínce na této, pro českou společnost, významné upomínkové akci.

To jen dokládá, že Českou republiku a Kanadu spojují společné hodnoty nejen nyní, ale i v době, kdy Kanada podporovala československý exil po invazi vojsk států Varšavské smlouvy v roce 1968.

Nemůžu proto při této slavnostní příležitosti také nezmínit naši vděčnost Kanadě za poskytnutí druhého domova pro mnohé české emigranty. Ať už jsou to manželé Škvorečtí, Otto Jelínek či světoznámý obuvník Tomáš Baťa, jehož rodina pochází ze Zlína. Pokud se Vám prozatím nepodařilo navštívit Zlín, tak to vřele doporučuji. Přesvědčíte se na vlastní oči, že podnikatelský duch Tomáše Bati ve Zlíně stále přetrvává. Praha je krásná, ale jsem známým velkým propagátorem výjezdů turistů i do destinací mimo hlavní město.

Budu taktéž rád, promítne-li se toto zintenzivnění návštěv i na počtu výměnných studentů či turistů (turistů z Kanady do ČR asi 100 000 ročně a čeští studenti využívají program Working holiday). Myslím si, že budeme také oba rádi, navýší-li se i úspěšnost českých hokejistů skórujících za kanadské hokejové teamy. (ať už to byl Tomáš Plekanec, nebo Martin Ručinský

Jsem rád, že bilaterální vztahy mají vysokou úroveň, která se projevuje nejen intenzifikací parlamentních návštěv, ale zřízením Skupiny přátel Kanada-CZ v kanadském federálním Parlamentu před 3 měsíci.

Společně se senátním výborem, jsem ve Vaší zemi mimo hlavní město navštívil i Vancouver či Toronto. Viděl jsem tak neskutečně krásnou kanadskou přírodu.  Ať už jsou to krásné hory či nádherná jezera. Při své některé další cestě do Kanady bych se také rád podíval na  údajně  nejmenší poušť světa Carcross desert v teritoriu Yukon. 

Doufám, že i Vy sám po této návštěvě v ČR řeknete Vašim spoluobčanům, že také v České republice je toho spoustu krásného k vidění a zažití.

Je pro mě, i pro česko- kanadské bilaterální vztahy dobrou zprávou, že vzájemná hodnota obchodu mezi ČR a Kanadou se od roku 2010 zvýšila o více než polovinu. Výrazný nárůst byl zaznamenán především v roce 2017, kdy se český vývoz do Kanady meziročně zvýšil o 15 %, zvýšil se i dovoz z Kanady do ČR.

Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěchy Kanady, na česko-kanadské  přátelství, a v neposlední řadě také na zdraví Vás a Vašich blízkých.
 

Vloženo: 17. 1. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 682x, známka: 2.9